lis - 30 - 2016

stemple słupsk

Pieczątki są tworzone zazwyczaj po to, żeby przekazywać istotne wiadomości połączone z prowadzoną aktywnością firmową. Największą grupę zamawianych produktów stanowią pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko i stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci oraz nazwę firmy oraz dane adresowe. Wielokrotnie umieszcza się adres siedziby firmy, adres do korespondencji lub adres witryny internetowej i poczty elektronicznej i telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystane do formalnej korespondencji biurowej zawierają zwykle nazwę i adres siedziby firmy, niejednokrotnie też NIP oraz REGON. Tutaj na pewno gadżety reklamowe koszalin są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wskazanych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, z reguły, wszystkie wiadomości o lokalizacji i możliwościach kontaktowych z daną firmą. Wolno niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Comments are closed.