wrz - 21 - 2016

Polska dopiero raczkuje na arenie

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego czy też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość sporo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Istotnym argumentem na atut jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma określonych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.
Gospodarka
Finanse
Finanse
Ubezpieczenia dla naszej firmy

Comments are closed.