maj - 4 - 2016

Rolnictwo, to dziedzina, która dobrze oddziałuje na środowisko

W aktualnych czasach ekologia, spełnia wyjątkowo ważną rolę i niezwykle często poruszane są rozmaite tematy, związane właśnie z ekologią, które mają na celu zachęcić do działania na rzecz poprawienia stanu ekologicznego, który jest wciąż obniżany poprzez powstawanie różnorodnych obiektów przemysłowych, gospodarczych, jak także przez działalność człowieka. Niezwykle ważną funkcję pełni dla ekologii rolnictwo, które też w określonym stopniu degraduje ekologię, dlatego że niszczy naturalny stan, na rzecz upraw rolnych. Lecz rolnictwo też niesamowicie pozytywnie wpływa na ekologię, ponieważ przez uprawę gleby i wykorzystywanie jej na rozwój roślinności, natura utrzymuje się w dogodnej kondycji, jak także dzika zwierzyna, ma opcję zdobywać pokarm z tych pól. Rolnictwo jest jednak w teraźniejszych czasach niezwykle zmechanizowane i to niestety niekorzystnie wpływa na środowisko, gdyż pojazdy rolnicze, wydzielają dużą ilość spalin, która bardzo niekorzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Lecz mimo tego, ekolodzy coraz bardziej popierają rozwój rolnictwa niż przemysłu, gdyż to negatywne oddziaływanie też niesie ze sobą kwestie pozytywne, stąd też bilans w pewnym stopniu się wyrównuje, co jest niesamowicie istotne.
źródło: accurosumer.com.pl, dalar.com.pl, http://www.stamar.info.pl, ksiazkiokomunikacji.pl

Comments are closed.